WWW: https://www.labotest.com.pl
Dodano: 2021-02-21
Telefon: (56) 619 55 01
Miejscowość: Toruń
Adres: M. Skłodowskiej-Curie 61
Kod pocztowy: 87-100
Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)

Raport środowiskowy cena | LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych


Toruńskie laboratorium zajmuje się specjalistyczną oceną inwestycji pod względem środowiskowym. Chodzi o przeprowadzanie badań, analiz, a finalnie — przygotowanie dokumentacji, na podstawie której inwestor będzie ubiegał się o zgodę na prowadzenie działalności. Chodzi np. o zgodę na szczególne wykorzystanie wód (co obejmuje odprowadzanie do nich ścieków, ale też kształtowanie koryt rzek), na emitowanie gazów do atmosfery, na gromadzenie odpadów czy zamianę gruntów leśnych na rolnicze.

Przygotowany przez ekspertów z LABOTEST raport oznacza zestawienie planowanych inwestycji i działań z analizą ich krótko- i długofalowego wpływu na środowisko naturalne. Dokumenty przygotowywane są fachowo i skrupulatnie, co zwiększa szansę na otrzymanie pozytywnej decyzji od odpowiednich organów. Raport środowiskowy proponowany jest w cenie zależnej od zakresu prac laboratorium, lecz zawsze konkurencyjnej.


w pobliżu

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Pacewicz

Bydgoszcz

Beauty House

Bydgoszcz

Kancelaria Notarialna Ewa Kalbarczyk

Toruń